Το συγκεκριμένο τμήμα έχει ασχοληθεί:

Με την μελέτη την επίβλεψη και την κατασκευή:

  • Κατοικιών για ιδιώτες
  • Ανέγερση πολυκατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα και με αντιπαροχή
  • Αιθουσών Συνάθροισης Κοινού
  • Ιδιωτικών Ιατρικών Κέντρων
  • Επαγγελματικών χώρων
  • Βιομηχανικών & βιοτεχνικών εγκαταστάσεων

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας σε καταστήματα & επιχειρήσεις

Με την έκδοση οικοδομικών αδειών

Τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Με νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και με την τακτοποίηση χώρων βάσει του Ν4178/2013 σε όλη την Ελλάδα.

Με ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.

Με ελέγχους δόμησης